Αρχική | Επικοινωνία

Ευρωπαϊκη Γραμμή 116000 - Ποιοι Είμαστε

Το 116 000 είναι η κοινή Ευρωπαϊκή Γραμμή έκτακτης ανάγκης για παιδιά που αγνοούνται. Σήμερα η γραμμή αυτή λειτουργεί σε 32 κράτη-μέλη

Στην Κύπρο εκχωρήθηκε ο κοινός Ευρωπαϊκός αριθμός για τα εξαφανισμένα παιδιά 116000 στην κοινοπραξία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων “Hope For ChildrenUNCRC Policy Center (HFC ) και Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το 116000 απευθύνεται σε γονείς, σε παιδιά και σε όλους τους πολίτες. Είναι χρήσιμο ειδικά σε γονείς και παιδιά που ταξιδεύουν, καθώς τα άτομα που απαντούν στις κλήσεις μπορούν να τους παραπέμψουν στις αρμόδιες αρχές της χώρας. Το 116000 παρέχει ένα ασφαλές δίκτυο, όταν γονείς και παιδιά ταξιδεύουν στην Ευρώπη για διακοπές, για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους. Το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Γραμμής 116000 είναι σε θέση να παρέχει βοήθεια στη γλώσσα της χώρας ή στα Αγγλικά.

Ώρες λειτουργίας και κόστος κλήσης;

Η γραμμή της κάθε χώρας λειτουργεί όλο το 24ωρο και η κλήση είναι δωρεάν.

Ποιός απαντάει στις τηλεφωνικές γραμμές;

Η γραμμή στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να προσφέρει υποστήριξη σε γονείς παιδιών που αγνοούνται, να λαμβάνουν πληροφορίες από τους πολίτες σχετικά με ένα παιδί που αγνοείται και να έρχονται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές σε κάθε περίπτωση σε άμεση συνεργασία με την Αστυνομία.

Με τη γραμμή βοήθειας 116000, οι γονείς με παιδιά που εξαφανίστηκαν στη χώρας τους ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη που χρειάζονται, καθώς ο αριθμός συνδέεται με εθνικές οργανώσεις που είναι εξειδικευμένες για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Η υπηρεσία υποστηρίζει τους γονείς συναισθηματικά και πρακτικά για να βρουν το παιδί τους. Δραστηριοποιούνται επίσης στην πρόληψη περαιτέρω εξαφανίσεων και συνεργάζονται με την Αστυνομία και άλλες αρμόδιες αρχές.

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας 116 000

 • Η Γραμμή λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα και η κλήση είναι δωρεάν.
 • Οι υπηρεσίες της Γραμμής παρέχονται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.
 • Παροχή τηλεφωνικής συμβουλευτικής στήριξης μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής Βοήθειας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000.
 • Παροχή ψυχολογικής στήριξης στην οικογένεια του εξαφανισθέντος παιδιού και στο ίδιο μετά την ανεύρεση του, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από την οικογένεια και το παιδί. Ο αρμόδιος λειτουργός της Γραμμής παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες/επαγγελματίες τους ενδιαφερόμενους εφόσον κριθεί αναγκαίο και με σκοπό την αποφυγή μελλοντικής εξαφάνισης αλλά και την αντιμετώπιση υπάρχουσων προβλημάτων που τυχόν να επηρεάζουν τη ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού.
 • Κατόπιν αιτήματος για βοήθεια από γονείς ή κηδεμόνες εξαφανισθέντος παιδιού, η υπηρεσία συνεργάζεται με το αρμόδιο Αστυνομικό Γραφείο και άλλα εμπλεκόμενα Αστυνομικά Τμήματα όπως και με τα αρμόδια Υπουργεία.
 • Η υπηρεσία πρέπει να ενημερώνει το αρμόδιο Αστυνομικό Σταθμό ή/και Γραφείο για τη κάθε νέα πληροφορία που λαμβάνει αναφορικά με υπόθεση εξαφανισμένου παιδιού
 • Εάν η Αστυνομία Κύπρου προχωρήσει στη δημοσίευση μίας υπόθεσης εξαφάνισης ανηλίκου, εφόσον κρίνει ότι η υπόθεση χρήζει τέτοιου χειρισμού, η υπηρεσία δύναται - μετά από έγκριση από την αστυνομία - να δημοσιεύσει την εν λόγω εξαφάνιση και να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της. Σε τέτοια περίπτωση, η υπηρεσία πρέπει να χρησιμοποιεί την ίδια φωτογραφία και δεδομένα του παιδιού με αυτά που χρησιμοποιεί η Αστυνομία.
 • Σε περιπτώσεις διασυνοριακών εξαφανίσεων, η υπηρεσία έχει την δυνατότητα επικοινωνίας με την αντίστοιχη υπηρεσία που λειτουργεί την Ευρωπαϊκή Γραμμή Βοήθειας για Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 -εάν υπάρχει - στην ανάλογη χώρα αποστέλνοντας το έγγραφο «cross-border procedure template» όπως αυτό διαμορφώθηκε από το Missing Children Europe. Πριν όμως γίνει αυτή η επικοινωνία, η υπηρεσία πρέπει να βεβαιώνεται σε συνεργασία με την Αστυνομία ότι πράγματι το εξαφανισθέν παιδί βρίσκεται εκτός των ορίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μόνο γονείς πρέπει να καλούν στο 116000 ;

‘Οχι, παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι τους ή που έχουν χαθεί ή που δεν είναι μαζί με τους γονείς τους για κάποιον άλλο λόγο, λαμβάνουν αμέσως βοήθεια, εάν καλέσουν στο 116000. Θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι ασφαλές να μιλήσουν στο άτομο που απαντά για να λάβουν βοήθεια. Μπορείτε να καλείτε το 116000 σε περίπτωση που είδατε ένα παιδί που έχει αναφερθεί ως αγνοούμενο.

Εάν διαπιστώσω ότι το παιδί μου αγνοείται, να μην καλέσω την αστυνομία;

Το 116000 και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που λειτουργούν τη γραμμή δεν υποκαθιστούν την Αστυνομία. Ωστόσο, όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε ξένη χώρα, δε μιλούν τη γλώσσα και δε γνωρίζουν τα τηλέφωνα των τοπικών αρχών είναι σε σύγχυση σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν επιλεχθεί για να λειτουργήσουν το 116000 είναι σε θέση να βοηθήσουν για να έρθετε σε επαφή με την Αστυνομία και με οποινδήποτε άλλο φορέα κρίνεται ότι θα βοηθήσει.

Oργανόγραμμα

Εξαφανισμένα παιδιά

Η υπηρεσία μπορεί να συνδράμει στις παρακάτω κατηγορίες εξαφανισμένων παιδιών:
 • Παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι
 • Εγκληματική Απαγωγή
 • Γονική Αρπαγή
 • Αγνοούμενοι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες
 • Αγνοούμενα, τραυματισμένα ή με οποιοδήποτε τρόπο εξαφανισμένα παιδιά

Εξαφανισμένα παιδιά - Τρόποι πρόληψης

Γονική αρπαγή:

Καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τις χώρες καταγωγής τους, δημιουργούνται περισσότερες διεθνείς οικογένειες. Πρόκειται κυρίως για οικογένειες τα μέλη των οποίων ζουν σε μια χώρα της ΕΕ από την οποία δεν κατάγονται ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας.

Εάν είστε διεθνές ζευγάρι με παιδί και βρίσκεστε σε διαδικασία χωρισμού, θα πρέπει να συμφωνήσετε στα ζητήματα που αφορούν τα δικαίωμα επιμέλειας του παιδιού σας. Τα παιδιά μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από τον χωρισμό των γονέων τους, αλλά τα προβλήματα μπορούν αν μειωθούν εάν και οι δύο γονείς συνεργαστούν ώστε να διαχειριστούν τον χωρισμό με ευαισθησία. Οι διευθετήσεις για τη φροντίδα και την ευημερία του παιδιού που αποφασίζονται από κοινού και από τους δύο γονείς είναι πιθανότερο να επιτύχουν αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα.

Και οι δύο γονείς είναι σημαντικοί για το παιδί

Πώς να αποτρέψετε τη διασυνοριακή απαγωγή τέκνου από γονέα

Ø Προσπαθήστε να διαπραγματευτείτε μια λύση με τον/την σύντροφο σας που θα προστατεύει με τον καλύτρο τρόπο τα συμφέροντα του παιδιού σας.

Ø Ζητήστε τη συμβουλή ενός δικηγόρου που είναι ειδικευμένος σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου ή ενός διαμεσολαβητή.

Ø Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στον Διαμεσολαβητή του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου για τη Διεθνή Απαγωγή Τέκνου από Γονέα, ώστε να σας βοηθήσει να βρείτε την καλύτερη λύση για το παιδί σας.

Ø Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης ταυτοτήτων ή διαβατηρίων ώστε να αποτρέψετε την έκδοση νέων ταξιδιωτικών εγγράφων στο όνομα του παιδιού σας.

Βρείτε μια λύση που θα προστατεύει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του παιδιού σας.

Ασυνόδευτοι ανήλικοι:

Σύνοψη των Βασικών Προτύπων για τους κηδεμόνες

Ο ρόλος και οι ευθύνες του κηδεμόνα:

Πρότυπο 1: Ο κηδεμόνας υποστηρίζει όλες οι αποφάσεις να λαμβάνονται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, με στόχο την προστασία και ανάπτυξη του.

Ο κηδεμόνας να είναι σε θέση να υποστηρίξει, να αξιολογήσει και να προσαρμόσει, σε τακτική βάση, το συμφέρον του παιδιού, εμπλέκοντας όλους τους σχετικούς φορείς και διασφαλίζοντας ότι η αξιολόγηση για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού βασίζεται στις απόψεις του ίδιου του παιδιού και στις συγκεκριμένες περιστάσεις.

Πρότυπο 2: Ο κηδεμόνας εξασφαλίζει τη συμμετοχή του παιδιού στην κάθε απόφαση που επηρεάζει το ίδιο το παιδί.

Ο κηδεμόνας παρέχει πληροφορίες με ένα φιλικό προς τα παιδιά τρόπο και ελέγχει αν το παιδί είναι σε θέση να καταλάβει και να θυμάται τις πληροφορίες, ακούει με προσοχή το παιδί και διασφαλίζει ότι σχέδια είναι βασισμένα στις απόψεις του παιδιού, ότι το παιδί είναι ενήμερο για αυτά και ο κηδεμόνας μπορεί να λάβει ανατροφοδότηση και διαχειρίζεται προσδοκίες.

Πρότυπο 3: Ο κηδεμόνας προστατεύει την ασφάλεια του παιδιού.

Ο κηδεμόνας δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια του παιδιού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αναγνωρίζει τα σημάδια κακοποίησης και σωματεμπορίας, ενεργεί και αναφέρει για οποιεσδήποτε ενδείξεις κακοποίησης ή κινδύνου, διασφαλίζει ότι το παιδί γνωρίζει ότι είναι ευπρόσδεκτο να αναφέρει οτιδήποτε σχετικό με την ασφάλειά του, σπάζει τον κανόνα εχεμύθειας μόνο όταν το παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, βεβαιώνεται ότι τα θύματα παίρνουν την κατάλληλη θεραπεία και είναι ανοιχτός στην παρακολούθηση της δικής του συμπεριφοράς.

Πρότυπο 4: Ο κηδεμόνας ενεργεί ως συνήγορος των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ο κηδεμόνας είναι ένας διεκδικητικός , αφοσιωμένος φύλακας, αφιερώνεται στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, δείχνοντας συναισθηματική δύναμη, αντιτίθεται σε αποφάσεις οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για το συμφέρον του παιδιού και επιδιώκει δίκαιες διαδικασίες που αφορούν το παιδί.

Πρότυπο 5: Ο κηδεμόνας αποτελεί κομβικό σημείο αλλά και γέφυρα ανάμεσα στο παιδί και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς

Ο κηδεμόνας είναι σε επαφή με όλους τους αρμόδιους φορείς, εξασφαλίζει την ενημέρωσή του όσον αφορά τις αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο στο παιδί, και όπου είναι αναγκαίο δίνει το παρόν του σε συνεδριάσεις, συμβάλλει στη δημιουργία δεσμών του παιδιού με την κοινότητα και και στην ανάπτυξη σχέσεων που θα προσφέρουν στο παιδί την αίσθηση ότι ανήκει σε μια οικογένεια ή σε μια ομάδα.

Πρότυπο 6: Ο κηδεμόνας εξασφαλίζει την έγκαιρη αναγνώριση και εφαρμογή μιας βιώσιμης λύσης.

Ο κηδεμόνας διασφαλίζει την ταυτοποίηση μιας βιώσιμης και ασφαλούς λύσης και διαπραγματεύεται με άλλους έτσι ώστε να αποδείξουν ότι οι λύσεις που προτείνουν έχουν πρωταρχικό μέλημα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, υποστηρίζει την επανένωση του παιδιού με την οικογένειά του και στηρίζει την ένταξη του παιδιού στη χώρα υποδοχής όταν αυτό είναι υπέρ του βέλτιστου συμφέροντος του ίδιου του παιδιού, υπερασπίζεται την εγγύηση της ασφάλειάς του όταν το παιδί επιστρέφει στη χώρα του και το προετοιμάζει για όλες τις προβλεπόμενες αλλαγές που θα επέλθουν μετά την ενηλικίωσή του.

Ο κηδεμόνας και το ασυνόδευτο παιδί:

Πρότυπο 7: Ο κηδεμόνας συμπεριφέρεται στο παιδί με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Ο κηδεμόνας επιδεικνύει την κατάλληλη συμπεριφορά, αντιμετωπίζει το παιδί χωρίς προκαταλήψεις, με σεβασμό προς την ταυτότητά του, την ιδιωτική του ζωή και τις πολιτισμικές του διαφορές, υποστηρίζει το παιδί έτσι ώστε να αναπτύξει σχέσεις με συνομήλικούς του και είναι ευέλικτος στις ανάγκες του παιδιού.

Πρότυπο 8: Ο κηδεμόνας διαμορφώνει μια σχέση με το παιδί βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την εμπιστευτικότητα.

Ο κηδεμόνας είναι πάντοτε ειλικρινής με το παιδί, κρατά τις υποσχέσεις του και όλες τις πληροφορίες εμπιστευτικές εκτός κι αν είναι απαραίτητο να σπάσει το απόρρητο για την ασφάλεια του παιδιού, δίνει σημασία στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, έχει ενσυναίσθηση προς το παιδί και του παρέχει ηθική υποστήριξη και καθιστά σαφές στο παιδί που εξαφανίζεται ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτο να επιστρέψει.

Πρότυπο 9: Ο κηδεμόνας είναι προσβάσιμος.

Ο κηδεμόνας είναι εύκολα προσβάσιμος, ζει αρκετά κοντά στο παιδί έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις δυσκολίες, βλέπει το παιδί το συντομότερο δυνατό μετά τον διορισμό του/της και επισκέπτεται το παιδί σε συχνό χρονικό διάστημα και επικοινωνεί με ένα τρόπο που να ταιριάζει στην ηλικία και την ανάπτυξη του , χρησιμοποιώντας τους διερμηνείς όποτε καθορίζεται αναγκαίο, είναι σε επαφή με το παιδί και χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη.

Τα επαγγελματικά προσόντα του κηδεμόνα:

Πρότυπο 10: Ο κηδεμόνας κατέχει σχετικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες.

Ο κηδεμόνας ενεργεί έγκαιρα για τον εντοπισμό των μαθησιακών και αναπτυξιακών αναγκών, διαχειρίζεται το φόρτο εργασίας και τους διαθέσιμους πόρους, αναλαμβάνει την ευθύνη, εργάζεται σύμφωνα με ορισμένη μεθοδολογία, γνωρίζει τα προσωπικά και επαγγελματικά όρια, επιδιώκει την υποστήριξη και την συμβουλευτική όποτε είναι αναγκαίο και να είναι ανοικτός σε εποπτεία και έλεγχο.

www.corestandardsforguardians.com


 
Το πρόγραμμα 116000 επιχορηγείται από:
Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της:

 
Copyright 2022 www.cal116000.org